Bemiddeling & Scheiden

Scheiden is niet de gemakkelijkste beslissing om te nemen, zeker niet als er kinderen zijn. Om die reden is het van cruciaal belang dat een scheidingsprocedure zo vlot mogelijk kan geregeld worden zonder al te veel nadelen voor de kinderen. Voor hen is het immers zeer belangrijk dat partijen blijven praten en overleg kunnen plegen over bepaalde beslissingen. Bij een scheiding kunnen beide partijen hun zorgen en bekommernissen kwijt. De bemiddelaar zal ook zorgen dat op deze zorgen en bekommernissen een antwoord komt zodat partijen hier een ander gevoel over kunnen creëeren. Via de bemiddelaar worden afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de goederen, onroerende goederen, omgangsregeling voor de kinderen, financiën, en alles waar men nood aan heeft. Deze overeenkomst wordt door akkoord van beide partijen opgemaakt en gehomologeerd via de rechtbank en kan op geregelde tijdstippen of op eenzijdig verzoek opnieuw besproken worden.

Schuldtraject via bemiddeling

Hebt u vrij veel schulden maar wenst u niet in collectieve schuldbemiddeling te gaan? Dan kan een bemiddelaar voor u optreden om dadingen met schuldeisers te sluiten. De bemiddelaar probeert dan een schuldenverlaging te bekomen in de vorm van een afbetalingsplan. Op die manier blijft u over uw inkomen beschikken maar worden uw schulden afbetaald zonder de constante zorg over extra kosten door laattijdige betalingen.

Conflictoplossing via bemiddeling

Hebt u persoonlijke of zakelijke conflicten? Hebt u huurgeschillen, geschillen op de werkvloer, problemen met klanten die niet betalen of andere conflicten dan kan de bemiddelaar voor u een oplossing bieden. Met beide partijen wordt gepraat en getoetst naar de kern van het conflict. Op die manier worden er op de maat gemaakte oplossingen voorgesteld.

Overeenkomsten

U dient bepaalde afspraken in een overeenkomst te gieten maar wilt dat het waterdicht is. Dan kan u beroep doen op een bemiddelaar die alle nodige overeenkomsten voor alle materies voor u kan opstellen. Zo bent u zeker dat rechten en plichten hierin vervat zitten.

Bouwgeschillen

Bouwen of verbouwen is een grote investering. Wanneer er dan iets fout loopt zijn de belangen groot en lopen de spanningen snel op. Typische problemen zijn discussies over meerwerken, wijziging van de plannen, oplevering, gebreken in de bouw of klachten van buren wegens overlast. Bij een bouwgeschil zijn ook vaak meerdere partijen betrokken zoals de aannemer, de architect, technisch deskundigen of overheidsinstanties. Daardoor worden discussies vaak complex en tijdrovend. Via bemiddeling kan er snel opgetreden worden zodat het bouwproject geen onnodige vertraging oploopt door het conflict en facturen correct worden betaald.

Ruzie met buren of mede-eigenaars

Aan uw buren kunt u niet gemakkelijk ontsnappen. We leven letterlijk steeds dichter op elkaar. Helaas komen burenruzies regelmatig voor. Er is discussie over lawaai, afval, overhangende takken van een boom, een gemeenschappelijke muur enzovoort. In gebouwen waar buren bovendien mede-eigenaar zijn van de gemeenschappelijke delen, moeten er ook afspraken worden gemaakt over onderhoud, herstellingen en kosten. Op vele algemene vergaderingen van mede-eigenaars lopen de discussies hoog op. Doordat er meerdere betrokken partijen zijn wordt zo’n discussie al snel niet meer te overzien. Als bemiddelaar kunnen we het gesprek in goede banen leiden, het overzicht behouden en alle belangen aan bod laten komen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Kaico - Bemiddeling en Juridisch advies

U hebt familiale conflicten, wil uiteen gaan, bent op zoek naar een betere verblijfsregeling voor de kinderen, u hebt financiële problemen, uw bedrijf dient iemand te dagvaarden of u bent zelf gedagvaard? Kaico neemt conflicten op een positieve manier onder de loep. Want bemiddeling vermijdt de weg van lange procedures, torenhoge kosten en verzuurde relaties. Bemiddeling dijkt het conflict in, zoekt naar snelle oplossingen en zorgt voor een duurzaam resultaat.

Het Kaico team

Kristy Everaert

Kristy studeerde af als juriste en deze kennis kan ze zeer goed gebruiken in haar positie als erkend familiaal bemiddelaar (erkenningsnummer 2705).
In een rustgevend kader gaat ze op een actieve manier op zoek naar de beste oplossing voor haar klanten.
Specialisaties:
 • Echtscheidingen
 • Vereffening/verdeling bij echtscheiding of na samenwoonst (wettelijk of feitelijk)
 • Berekening onderhoudsbijdrages
 • Optimalisatie fiscaliteit bij kinderen
 • Parentale coaching
 • Relatiebemiddeling
 • Pre-huwelijks advies
 • Erfeniskwesties

Inge Spincemaille

Inge is een ervaren juriste (Master Rechten KULeuven 2006) en werkte in het verleden in diverse ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de bouw en het vastgoed. In deze specifieke niche loste ze complexe zakelijke conflicten op en voerde ze high level contractonderhandelingen.

Doorheen haar carrière behaalde ze diverse bijkomende diploma's om zich verder te specialiseren als jurist, bemiddelaar en coach. In 2020 besliste ze om haar expertise en ervaring breed in te zetten in alle familiale, burgerlijke en handelsconflicten.

Daarnaast is Inge een bevlogen docente. Ze geeft wekelijks lessen wetgeving, communicatie en gesprekstechnieken aan de meest uiteenlopende beroepsgroepen. Haar mogelijkheid om complexe materie helder uit te leggen is een absolute plus in haar bemiddelings - en adviespraktijk.

Wanneer Inge wordt gevraagd om een dossier juridisch op te lossen, is haar eerste vraag steeds: "Hoe is de temperatuur bij de tegenpartij?" Dit om te weten of er nog een relatie en communicatie mogelijk is. Ze is er namelijk sterk van overtuigd dat de meeste conflicten kunnen opgelost worden zonder een juridische uitputtingsslag te moeten voeren.
Specialisaties:
 • Burenruzie, ruzie in appartementsgebouwen en conflicten over mede-eigendom
 • Bouwgeschillen, problemen bij vastgoedtransacties (aankoop, verkoop, zakelijke rechten), huurgeschillen
 • Professionele conflicten met klanten, leveranciers of samenwerkingspartners
 • Familiale conflicten en regelingen zoals relatiebemiddeling, (echt)scheiding, ouderschapsplan, nieuw samengestelde gezinnen, nalatenschappen, familiebedrijven

Tarieven

 • Scheidingen en ouderschapsovereenkomsten: traject op maat
 • Erfenissen en groepsbemiddelingen: €150 per uur